Vis innhold

Vanebogruppen | Entreprenør

Vanebogruppen er engasjert i entreprenørvirksomhet

Skjul innhold

Entreprenørvirksomhet

Vanebo Gruppen er engasjert innenfor entreprenør bransjen via
selskapene, Buskerud Gjenvinning og Vanebo Entreprenør.

Buskerud Gjenvinning er gruppens flaggskip, og største stolthet.
Selskapet er en meget betydningsfull og annerkjent aktør i anleggsbransjen,
og påberoper seg å være østlandets beste og raskeste aktør på riving av eneboliger.
Selskapet er også blitt en betydelig aktør innefor knusing og gjenbruk av asfalt.

Vanebo Entreprenør er en total leverandør av tjenester innenfor vann og avløp.
Selskapet tar seg av alt fra vannlekkasjer til opparbeidelse av tomter
 

Vanebo GRUPPEN, Loesmoen industriområde, Industriveien 24, Postboks 104, N-3301 Hokksund