Vis innhold

Målsetning | Vanebogruppen

Vanebogruppens oppbygning og selskapsstruktur

Skjul innhold

Målsetting

*Inneha den til enhver tid beste fagkunnskapen

*Ha de beste medarbeiderne og utvikle deres erfaringer og kompetanse

*Være best på økonomiske løsninger, effektivitet og kvalitet

*Være best på det vi gjør

*Positiv tenkning; "det umulige er en utfordring, mirakler tar bare litt lengre tid"

*Gode resultater og fornøyde kunder

*Ha fornøyde, servicevennlige og produktive ansatte gjennom et godt arbeidsmiljø

*Velge løsninger som ivaretar det ytre miljø

*Get in,
*Get it done
*Get it done right
*Get out

Vanebo GRUPPEN, Loesmoen industriområde, Industriveien 24, Postboks 104, N-3301 Hokksund