Vis innhold

Om Vanebogruppen | Vanebogruppen

Om Vanebogruppen, Selskapsstruktur, oppbygning, Per Christian Vanebo

Skjul innhold

Om Vanebo Gruppen

Vanebo Gruppen startet med en ide' om å kunne tilby en rekke tjenester,fra en felles plattform.

Denne målsettingen har ført til at i 2016, består gruppen av 8 selskaper, med en samlet omsetning på ca 25 MNOK  

Selskapene spesialiserer seg innenfor hvert sitt felt, og har som målsetting å være best innenfor sitt segment.

Gruppens virksomhetsområde omfatter alt fra kjøp, salg, utleie av eiendom, investering i
selskaper, til riving, graving og transport, samt lufttransport.

Gjenvinning er et prioritert satsningsområde.

 

Vanebo GRUPPEN, Loesmoen industriområde, Industriveien 24, Postboks 104, N-3301 Hokksund